معرفی اداره کل

تاریخچه ثبت احوال ایلام

.در راستای توسعه ادارات ثبت احوال در کشور ، در سال1312   ادارات ثبت احوال ایلام تأسیس شد.

 

در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان ایلام  با 12 اداره شهرستان و بخش و 1نمایندگی دارای شبکه رایا نه ای فعال متصل به دیتا سنتر سازمان می باشد که با بهره برداری از سامانه های تخصصی مبتنی بر وب خدمات شناسنامه ای و کارت شناسایی و آماری را به صورت بر خط ارائه می دهد.

 

ردیف

نام ادارات

تاریخ تاسیس

1

ثبت احوال شهرستان ایلام

01/01/1312

2

ثبت احوال شهرستان مهران

01/06/1346

3

ثبت احوال شهرستان دهلران

01/09/1346

4

ثبت احوال شهرستان دره شهر

01/06/1347

5

ثبت احوال شهرستان چرداول

01/05/1360

6

ثبت احوال شهرستان ایوان

01/06/1370

7

ثبت احوال شهرستان آبدانان

11/04/1369

8

ثبت احوال شهرستان بدره

22/11/1369

9

ثبت احوال شهرستان سیروان

06/07/1370

10

ثبت احوال شهرستان ملکشاهی

16/11/1369