دفتر پیشخوان

ردیف

کد شناسایی دفتر

نام دفتر

نام و نام خانوادگی       مدیر فنی

شماره تلفن ثابت

آدرس

1

1038/14-72

شهدای فیض الهی

پروین صدرا

33364303

میدان سعدی

2

1029/14/72

کیوان

احمد حدادی

33330876

میدان شهدا ابتدای خیابان شهدا

3

1063/14-72

پیک

نسیم کبیری

33360512

میدان مادر

4

1056/14/72

آلامتو

طیبه هاشم بیگی

33380971

بلوار مدرس بالاتر از آب و فاضلاب

5

1048/14/72

یوسف

لیلا صالحی

33351523

24 متری اشرفی اصفهانی

6

1028/14-72

سعدی

شهلا فنی فرید

33630313

خیابان سعدی

7

1081/14-72

مرکزی

محسن یاسمی

33720744

دهلران نبش میدان بسیج

8

1050/14-72

شهید کرمی

مهین سلیمانی

33625232

آبدانان  خیابان امام خمینی

9

1070/14-72

دفتر پیشخوان بدره

اسماء گلی

35723138

خیابان طالقانی نرسیده به لوار امام